Konkurs "Opublikuj fotkę - zdobądź nagrodę"

DATA: 2020-05-12

 

Zapraszamy na nasz profil FB:  konkurs "Opublikuj fotkę - zdobądź nagrodę"

 

Zgodnie z przedstawionym Regulaminem zdecydowaliśmy o jego zmianie w dacie publikacji postów. Powodem zmiany jest to, że  mamy informacje od Was, że zasady konkursu są troszkę zagmatwane.  Dlatego jeszcze raz tłumaczymy poniżej zasady i dajemy Wam szanse na wygranie wspaniałych nagród :-)

 

Wystarczy wykonać kolejno zadania:


1️⃣   przygotuj zdjęcie lub film, na którym jesteś z naszą chustą (chusta musi być widoczna)
2️⃣   opublikuj materiał na własnym profilu Facebook, a zdjęcie/film oznacz aktywnym linkiem: @Adventure24.pl (link musi po jego kliknięciu prowadzić do strony Adventure24 na FB) oraz zamieść tag z hasłem: #przygodazadventure24 
3️⃣   nadaj postowi status publiczny (by był widoczny nie tylko dla Twoich znajomych)
4️⃣   opisz: Jaki jest Twój wymarzony cel na wyprawę z nami i dlaczego?  - opis należy zamieścić na swoim profilu w poście ze zdjęciem zgłoszonym do konkursu
5️⃣   zgłoś opublikowanie materiału w komentarzach na profilu Adventure24 pod postem opisującym nasz konkurs

 

✔️ W momencie, gdy wykonasz całe zadanie konkursowe, przyznamy Tobie 5% zniżki na wyprawę do końca 2021 roku.

 

 Główne nagrody, które dla Was mamy to:
- 1 miejsce – voucher o wartości 2000 zł na dowolną wyprawę,
- 2 miejsce – voucher o wartości 1000 zł na dowolną wyprawę,
- 3 miejsce – 3-dniowy (2 noclegi) pobyt dla laureata i jego rodziny w Beskidy Base Camp w Brennej.

 

Na Wasze materiały czekamy do  14 czerwca 2020 roku. W dniu 19 czerwca 2020 wyłonimy zwycięzców i ogłosimy wyniki konkursu. Nadesłanie materiałów na konkurs oznacza akceptację Regulaminu Konkursu.

 

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału  Nagrody czekają !   ;)

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU "OPUBLIKUJ FOTKĘ - ZDOBĄDŹ NAGRODĘ" OGŁOSZONEGO NA FACEBOOKU W DNIU 12.05.2020:

 

1. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest firma FRIEND-ACTIVE Tomasz Kobielski z siedzibą w Gliwicach.

 

2. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy, kto posiada chustę wielofunkcyjną/komin z logo Adventure24.

Chustę można też wygrać w naszych firmowych konkursach ogłaszanych na naszym profilu na FB lub zakupić kontaktując się z nami mailowo: info@adventure24.pl

 

3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu następujących zadań:

- przygotuj zdjęcie lub film, na którym jesteś z naszą chustą (chusta musi być widoczna),

- opublikuj materiał na własnym profilu Facebook, a zdjęcie/film oznacz aktywnym linkiem: @Adventure24.pl oraz zamieść tag z hasłem: #przygodazadventure24,

- nadaj postowi status publiczny (by był widoczny nie tylko dla Twoich znajomych),

- zgłoś opublikowanie materiału w komentarzach na profilu Adventure24 pod postem opisującym nasz konkurs

- opisz: Jaki jest Twój wymarzony cel na wyprawę z nami i dlaczego? - opis należy zamieścić na swoim profilu w poście ze zdjęciem zgłoszonym do konkursu.

 

Na podstawie zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą, by dodać Twoje nazwisko do listy osób, którym przyznamy 5% zniżki na wyprawę do końca 2021 roku (zniżki nie dotyczą wypraw na góry powyżej 8000 m, Vinsona oraz Piramidy Carstensza).

Nadesłanie materiałów na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

 

4. W ramach jednej wyprawy można korzystać tylko z jednego rodzaju zniżki. Zniżki nie sumują się z innymi rabatami i promocjami na ten sam wyjazd.

 

6. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do przestrzegania praw autorskich podczas przygotowywania i publikowania materiałów. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca prace jest autorem/autorką załączonych materiałów (zdjęć lub filmu )

 

7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie nadesłanych materiałów przez Organizatora konkursu na profilu Adventure24 na Facebooku. Ponadto uczestnik konkursu przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi materiałami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi konkursu.

 

8. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12 maja po uprzednim jego ogłoszeniu przez Organizatora na profilu Adventure24 na Facebooku. Materiały konkursowe można publikować do dnia 14 czerwca 2020 roku. W dniu 19 czerwca 2020 Organizator decyzją powołanej przez niego Komisji Konkursowej wyłoni zwycięzców spośród osób, które wykonają zadanie konkursowe i w najciekawszy sposób odpowiedzą na pytanie konkursowe.

W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele organizatora oraz zaproszeni goście.

W dniu 19 czerwca na profilu Adventure24 zostaną ogłoszeni laureaci konkursu. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom do 14 dni od ogłoszenia wyników.

9. Nagrodami w konkursie są:

- 1 miejsce – voucher o wartości 2000 zł na dowolną wyprawę organizowaną przez firmę FRIEND-ACTIVE Tomasz Kobielski z siedzibą w Gliwicach, której rozpoczęcie nastąpi przed 31.12.2021r.

- 2 miejsce – voucher o wartości 1000 zł na dowolną wyprawę organizowaną przez firmę FRIEND-ACTIVE Tomasz Kobielski z siedzibą w Gliwicach, której rozpoczęcie nastąpi przed 31.12.2021r.

- 3 miejsce – 3-dniowy (2 noclegi) pobyt dla laureata i jego rodziny w Beskidy Base Camp w Brennej (pobyt dla max 6 osób, zakwaterowanie w domu z 2 sypialniami, termin pobytu do ustalenia z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień oraz Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra, ferii zimowych i Świąt Wielkiej Nocy).

 

Voucher jest imienny, jednak za porozumieniem z Organizatorem może zostać przekazany innej osobie.

W przypadku cesji wymagane jest przesłanie do Organizatora pisemnej informacji o jej dokonaniu.
Za niewykorzystany voucher Zwycięzcom konkursu (miejsce 1 – 3) nie przysługuje prawo ubiegania się o gotówkę wartości przyznanej nagrody. Wartość vouchera stanowiącego nagrodę za miejsce 1 - 2 nie łączy się z przyznaną zniżką w wysokości 5% w ramach jednej imprezy.  Voucher może byc wykorzystany na wyprawy w ramach umów podpisanych po zakończeniu konkursu.

Nagrody są wolne od podatku dochodowego.

 

10. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby, które nie ukończyły 18 lat i wzięły udział w Konkursie, zostaną decyzją Organizatora wykluczone z konkursu.

 

11. W konkursie nie mogą wziąć udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, członkowie Komisji Konkursowej i ich najbliższe rodziny, w tym osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

12. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników w celu przeprowadzenia konkursu jest firma FRIEND-ACTIVE Tomasz Kobielski z siedzibą w Gliwicach.

 

13. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia - w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 1997., nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie materiałów na konkurs nieodpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).

 

14. Organizator sprawdza przestrzeganie regulaminu konkursu przez Uczestników konkursu. Wszelkie sprawy dotyczące konkursu można kierować do Organizatora na adres mailowy: info@adventure24.pl

 

15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu lub do odwołania konkursu.

 

 

>>