Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 

 

 

 

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma FRIEND-ACTIVE Tomasz Kobielski z siedzibą w Gliwicach przy ul. ONZ 2 lok. 4, 44-100 Gliwice. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: ul. ONZ 2 lok. 4, 44-100 Gliwice lub telefonicznie: +48 32 797 97 21.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda w celu wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Państwa dane osobowe możemy udostępniać innym podmiotom w celu realizacji umowy, w tym także odbiorcom w państwach trzecich: np. firmy księgowe, linie lotnicze, agencje i organizacje turystyczne, ubezpieczalnie, firmy przewozowe.

 

Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

 

Informuję, że posiadają Państwo prawo dostępu treści swoich danych, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie ewentualnej zgody.

 

Posiadają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych aspektach niezbędne do realizacji umowy.

 

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jeżeli ustawienia Państwa przeglądarki zezwalają na takie działania. Profilowanie polega na automatycznej ocenie, jakimi usługami mogą być Państwo zainteresowani. Wykorzystujemy do tego informacje o wyświetlanych przez Państwa treściach. Dzięki temu reklamy oferowanych przez nas imprez turystycznych lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których Państwo korzystacie są bardziej dostosowane do Was oraz Waszych potrzeb.

Profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących jakiekolwiek skutki prawne wobec Państwa lub wpływających na Państwa w inny istotny sposób.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam przez Państwa danych opracowane są wewnętrzne procedury, które mają zapobiec udostępnieniu Państwa danych innym nieupoważnionym osobom czy też podmiotom.
 
Są one zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi takimi jak: ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach prawa wspólnotowego oraz aktach wykonawczych.

Dane osobowe pozostawione w wyniku akcji na stronie www nie zostaną udostępnione osobom trzecim czy też sprzedane, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.